Ładowanie ...

Od 1986 w zawodzie Geodeta.

usługi geodezyjne Warszawa
  • 501 099 499planimetr@vp.pl
  • ul. Długa (Wesoła) 56, 05-075 Warszawa
  • Pn-Pt.: 8.00-20.00 So.: 8.00-14.00

Czynności geodezyjne w trakcie geodezyjnej obsługi inwestycji budownictwa wielorodzinnego wysokiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w trakcie geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanej należy wykonać określone prace geodezyjne.

Początkowe czynności geodezyjne wykonuje się po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Czynności te określa się jako obsługa geodezyjna budowy i montażu obiektu. Kolejną czynnością są pomiary przemieszczeń obiektu, jego podłoża oraz odkształceń obiektu. Czynności te wykonuje się jeśli znajdują się one w projekcie budowlanym, służą one do zabezpieczenia inwestycji przed ewentualną katastrofą budowlaną i dotyczą także budynków i budowli w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. strefie oddziaływania. Szczególnie ważne jest wytyczenie tych elementów budynku, które są konieczne do prawidłowego wykonania obiektu budowlanego.

W przypadku obsługi inwestycyjnej budownictwa, szczególnie chodzi tu o budownictwo wielorodzinne wysokie, niezmiernie ważna jest sprawa bezpieczeństwa. Dlatego też czynności geodezyjne przed i w trakcie budowy są sprawą kluczową, bowiem zapewniają prawidłowe położenie projektowanych elementów.

usługi geodezyjne Warszawa

Wykonanie prac geodezyjnych w czasie budowy w budownictwie wielorodzinnym wysokim muszą być potwierdzone na piśmie. W tym celu osoba wykonująca czynności geodezyjne zobowiązana jest do potwierdzania wszystkich wykonanych przez siebie prac (odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i montażu danego obiektu budowlanego). Wyniki prac geodezyjnych muszą być przekazane kierownikowi budowy w postaci kopii pełnej dokumentacji geodezyjnej. Dokumentacja dotycząca czynności geodezyjnych dla danego budynku będącego w trakcie budowy obejmuje, takie dokumenty jak: kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego.

Może się zdarzyć, że między pomiarem geodezyjnym, a projektem budowlanym istnieją rozbieżności. Jeśli między czynnościami i pomiarami geodezyjnymi, a projektem budowlanym danego budynku wystąpią rozbieżności, należy ten fakt odnotować w dzienniku budowy lub w dzienniku montażu.

Po ukończeniu budowy należy wykonać pomiary geodezyjne powykonawcze w celu sporządzenia dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w tym: inwentaryzacja geodezyjna obiektu objętego pracami budowlanymi, oświadczenie o zgodności z projektem. Te dwa dokumenty są niezbędne do zakończenia budowy.

Oferta

Podstawą funkcjonowania firmy jest wykonywanie usług geodezyjnych dla inwestycji budowlanych na każdym etapie. Dysponujemy wiedzą techniczną, sprzętem i technologią pozwalającą podjąć się zrealizowania wszelkich prac geodezyjnych.Pracujemy dla Państwa już od

30 lat

O firmie